ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Βέρντι, Ναμπούκκο


2006 – 2007, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Ρετσιτατίβο Αμπιγκαΐλλε, Ben io t’invenni, Β΄ Πράξη
Μονωδός: Μαρία Γκουλέγκινα
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα