ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Βέρντι, Ναμπούκκο


2006 – 2007, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια Αμπιγκαΐλλε, Anch’io dischiuso un giorno, Β΄Πράξη
Μονωδός: Μαρία Γκουλέγκινα
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα