ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Βέρντι, Ναμπούκκο


2006 – 2007, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Ντουέτο Ναμπούκκο-Αμπιγκαΐλλε, Donna chi sei, Γ΄ Πράξη
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα