ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Βέρντι, Ναμπούκκο


2006 – 2007, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια του Ζαχαρία, Oh! Chi piange, Γ΄ Πράξη
Μονωδός: Δημήτρης Καβράκος
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα