ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μπελλίνι, Νόρμα


1998 – 1999, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια Νόρμας, Casta diva, A΄ Πράξη
Μονωδός: Δήμητρα Θεοδοσίου
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα