ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μπελλίνι, Νόρμα


1998 – 1999, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια Οροβέζο, Dell aura tua profetica, A΄ Πράξη
Μονωδός: Γιώργος Παππάς (Παπαγιαννακόπουλος)
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα