ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μπελλίνι, Νόρμα


1998 – 1999, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Νόρμας-Πολλιόνε, In mia man alfin tu sei, Β΄ Πράξη
Μονωδός: Δήμητρα Θεοδοσίου
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα