ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΟ τροβαδούρος (Il trovatore)

Ο τροβαδούρος (Il trovatore)

1957-1958
Ποιητικό κείμενοΣαλβατόρε Καμμαράνο

ΕΤΟΣ: 1958