ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο ζητιάνος φοιτητής (Der Bettelstudent)

1945-1946

ΕΤΟΣ: 1946