ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο ζητιάνος φοιτητής (Der Bettelstudent)

1946-1947

ΕΤΟΣ: 1947