ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο ζητιάνος φοιτητής (Der Bettelstudent)

1947-1948

ΕΤΟΣ: 1948