ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1948-1949
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1948-1949