ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1949-1950
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1950