ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1950-1951
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1951