ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1951-1952
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1951-1952