ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1952-1953
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1952-1953