ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1956-1957
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1956-1957