ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1984-1985
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1985