ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1985-1986
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1985-1986