ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1989-1990
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1989-1990