ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1995-1996
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1996