ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στον κάμπο (Tiefland)

1945-1946
Ποιητικό κείμενοΡούντολφ Λόταρ

ΕΤΟΣ: 1946