ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στον κάμπο (Tiefland)

1946-1947
Ποιητικό κείμενοΡούντολφ Λόταρ

ΕΤΟΣ: 1947