ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Το απόγεμα της Αγάπης

Το απόγεμα της Αγάπης

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μάριος Βάρβογλης
ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Μάριος Βάρβογλης
Μονόπρακτο μουσικό δράμα σε δύο εικόνες