ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το απόγεμα της Αγάπης

1960-1961
Ποιητικό κείμενοΜάριος Βάρβογλης

ΕΤΟΣ: 1961
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 5 Ιανουαρίου 1961