ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Υπόθεση Μακρόπουλου (Věc Makropulos)

Υπόθεση Μακρόπουλου (Věc Makropulos)

ΜΟΥΣΙΚΗ: Λέος Γιάνατσεκ
ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λέος Γιάνατσεκ
Όπερα σε τρεις πράξεις