ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Γιώργος Ασσαριώτης

Χορωδός ΕΛΣ, Βαθύφωνος