ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αγγελική Δρακοπούλου

Χορωδός ΕΛΣ, Υψίφωνος
Χορωδός της ΕΛΣ που επωμιζόταν παράλληλα βοηθητικούς ή δευτερεύοντες ρόλους. Εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, συμμετοχές της ως μονωδού στους ρόλους Φρασκίτα (Κάρμεν, 1963/4), Ινές (Ο τροβαδούρος, 1970/1) και Αδελφή (Αδελφή Αγγελική, 1970/1, 1971/2).