ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Γιάννης Δρακουλαράκος

Φωτιστής
Εργάζεται ως φωτιστής στο θέατρο και τον κινηματογράφο