ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δημοσθένης Φιστουρής

Χορωδός ΕΛΣ, Τενόρος