ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Χρήστος Γκαβάγιας

Χορωδός ΕΛΣ, Τενόρος