ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Βασίλης Κουντούρης

Χορωδός ΕΛΣ, Βαρύτονος