ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Γιάννης Μανωλάκης

Χορωδός ΕΛΣ, Τενόρος