ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Κωνσταντίνος Μεγκλής

Χορωδός ΕΛΣ, Βαθύφωνος