ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ευάγγελος Παλαιολόγος

Χορωδός ΕΛΣ, Τενόρος