ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Γιώργος Ν. Παππάς

Χορωδός ΕΛΣ, Βαρύτονος