ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Νίκος Ποριώτης

Μετάφραση λιμπρέτου στα ελληνικά