ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Κωνσταντίνος Τζαμτζής

Χορωδός ΕΛΣ, Βαθύφωνος