01/01/2019

Ο Τζάννι Σκίκκι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η μονόπρακτη όπερα Τζάννι Σκίκκι του Τζάκομο Πουτσίνι πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή στις 6 Μαΐου 1942. Δείτε εδώ εδώ όλες τις επόμενες παραγωγές (εκκρεμούν οι πλήρεις διανομές).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ