Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

1. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους με την απλή ή έστω φευγαλέα επίσκεψη (φυλλομέτρηση) της παρούσας και μόνον, ή με την ανάκτηση αποθηκευμένων δεδομένων από μηχανές αναζήτησης, ως χρήστες της, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τους τηρείτε.


2. Σε περίπτωση μη καθολικής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων Χρήσης σας συνιστούμε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και να μην αντλείτε περιεχόμενο από αυτήν αμέσως ή εμμέσως, μέσω προσωρινά αποθηκευμένων δεδομένων από διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης.


3. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο αυτής είναι επιτρεπτή πάντα σε προσωρινή βάση, με την έννοια ότι η ΕΛΣ δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να αποκλείσει, περιορίσει, τροποποιήσει τον τρόπο πρόσβασης στην Ιστοσελίδα καθολικά ή σε υποσελίδες αυτής.


4. Η ΕΛΣ διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέπει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, καθολικά, ή σε υποσελίδες αυτής, μέσω διαδικασίας ασφαλούς ταυτοποίησης χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, θα αποσταλεί στους δικαιούχους πρόσβασης τοόνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, δεδομένα τα οποία οι δικαιούχοι υποχρεούνται να μη γνωστοποιήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους. Η ΕΛΣ  διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει μόνιμα ή προσωρινά οποιοδήποτε δικαιούχο χρήστη με πρόσβαση σε προστατευμένες υποσελίδες της Ιστοσελίδας, χωρίς πρότερη ειδοποίηση, εφόσον η ενέργεια αυτή γίνεται για λόγους τεχνικούς ή υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις περί παραβίασης των παρόντων Όρων ή της κείμενης νομοθεσίας.


5. Ως χρήστες της ιστοσελίδας αναλαμβάνετε την υποχρέωση να λαμβάνετε όλα τα μέτρα προστασίας από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.


6. Ως χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν υποκαθιστούν ούτε αντικαθιστούν τις διοικητικές δομές και τα όργανα της ΕΛΣ στην οποίτα όργανα πρέπει να απευθύνεσθε. Η ΕΛΣ είναι υπεύθυνη για την εγκυρότητα και την επικαιροποίηση των αναρτώμενων πληροφοριών ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος.


7. Στην ιστοσελίδα παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για δική σας διευκόλυνση. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της, δεν συνεπάγεται ότι η ΕΛΣ γνωρίζει, ή εγκρίνει, ή αποδέχεται το περιεχόμενο τω ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι.


8. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο στους χρήστες της υπό τους περιορισμούς της νομοθεσίας περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Η ΕΛΣ είναι δικαιούχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή έχει την άδεια των δικαιούχων να προβαίνει σε εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου, όπου αυτό απαιτείται.


9. Τυχόν προσωπικά δεδομένα έχουν αναρτηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του προσωπικού της ΕΛΣ. Απαγορεύεται η χρήση των δεδομένων αυτών και η περαιτέρω επεξεργασία τους για άλλους σκοπούς, κατά παράβαση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


10. Η ΕΛΣ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των στοιχείων επισκεψιμότητας της παρούσας Ιστοσελίδας για στατιστικούς λόγους, για τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη χρήση της και τη βελτίωση της λειτουργίας προς όφελος των χρηστών.


11. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΕΛΣ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του διαδικτυακού  τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.


12. Η ΕΛΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


13. Εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων είναι αποκλειστικά το Ελληνικό. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά ενώπιον των Δικαστηρίων των Αθηνών.


14. Κάθε επικοινωνία σχετικά με την Ιστοσελίδα θα απευθύνεται στο Διαχειριστή της και θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@nationalopera.gr


15. Πολιτική απορρήτου: Η ιστοσελίδα https://virtualmuseum.nationalopera.gr/ αποτελεί subdomain της ιστοσελίδας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. H Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εφαρμόζεται και στην παρούσα. Παρακαλούμε πολύ συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για να μάθετε περισσότερα για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από την Εθνική Λυρική Σκηνή.


Η ιστοσελίδα https://virtualmuseum.nationalopera.gr/ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για εσάς μόνο μέσω της χρήσης cookies. Παρακαλούμε πολύ συμβουλευτείτε την Πολιτική Cookies για να ενημερωθείτε σχετικά.


Η Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας Εθνικής Λυρικής Σκηνής έχει γραφτεί με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, ώστε να είναι κατανοητή από όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ή την Πολιτική Cookies μας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nationalopera.gr.