RETURNHatziapostolou, The Apaches of Athens

Hatziapostolou, The Apaches of Athens


2008-2009
Prince's costume and Titika's dress
Costume designer: Yannis Katranitsas