ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μπελλίνι, Νόρμα


1998 – 1999, Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα
Άρια Πολλιόνε, Meco all’altar di Venere, A΄ Πράξη
Μονωδός: Βαγγέλης Χατζησίμος
Τόπος: Θέατρο Ολύμπια, Αθήνα