ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στ. Καστέλλης

Μετάφραση λιμπρέτου στα ελληνικά