ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ιδομενέας, βασιλιάς της Κρήτης (Idomeneo, re di Creta)

1954-1955
Ποιητικό κείμενοΤζαμπαττίστα Βαρέσκο

ΕΤΟΣ: 1955
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 1 Σεπτεμβρίου 1955