ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ριγολέττος (Rigoletto)

1947-1948
Ποιητικό κείμενοΦραντσέσκο Μαρία Πιάβε

ΕΤΟΣ: 1948